Friday, August 14, 2009

若未來史學家要記載這次的風災 - 馬皇本紀,卷一

本文轉載自馬皇本紀,卷一,乃難得一見之經典好文,以文言文的方式清楚的闡述了台灣的近況,以及九流政府在莫拉克風災時顯示的無用及無能。

昔有一島,名曰大員,偏安上朝東南一隅,上有一國,國民數千萬,安居樂業。

前朝扁皇、后儀不德、外戚亂政、民失其心。後有馬氏者,聚眾七百萬,號稱復國,數前朝大罪有十,大破扁皇並生擒之,下於天牢,率百官祭天,登基為皇,是為馬皇。

既登大寶、其所圖者、為天朝之臣、沾雨露之光、是故與天朝善,曰:「與天朝合,外交休兵、能得天朝之助,光我大員江山、使民國富、善也。」民皆疑之。

帝二年,有風暴至,曰莫拉克。馬皇不以為意、莫氏至,猶醉宴席之間、暢談風花雪月。

翌日、百年大水掩至、屏東州、台東州、嘉義州、高雄州等、盡成汪洋,嚎啕之民,不絕於路,亡者殘軀、隨波逐流、山崩地裂、土石亂雲、人間慘劇、莫過於此。

馬皇驚之、先責欽天監、怠忽職守、喪盡天良;後責高雄州、屏東州牧、未盡其職、虛言妄為。馬皇單騎速趨之嘉義州、為水所困,不得進。

當朝宰相劉氏,臨高雄州視察、曰:「吾與災民共之。」夜宿國軍英雄館、隔日便返。

諸國欲往救,馬皇拒之曰:「吾國雖弊、尚足自保。」民皆怒之,淚求於諸國。逾二日,竟改其言:「何出此言,朕未曾拒之。」宰相付之:「吾皇英明,唯未備也,非不受也。」

一日,馬皇訪災區,一少年犯蹕,越守衛,近馬皇身前。守衛欲擒之,馬皇曰:「勿傷朕民。」守衛遂停。少年泣之曰:「草民欲見龍顏久矣!何以如此難得?」馬皇對曰:「朕不知也,今朕已至。朕若知汝意,必答應之。」少年對曰:「家父為水流之,不知所往,皇上可否代為尋之?」馬皇對曰:「汝之情,朕能體之,先皇亦逝,故朕深體之。」民皆無言以對。

對宰相問之曰:「與十年前前朝九二一相比如何?」宰相對曰:「速倍之。」

不列顛國使者問馬皇曰:「何以至此?」馬皇對曰:「此等災難,畢生僅見,民皆未備、彼若備,應早離之。因其固守、汝可見、民未能解此災之重,彼若知,必不至此。」

卷一 完

中國歷史博物館館長 俞偉超

No comments:

Post a Comment